Εργαλεία Καθαριότητας

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (51)

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (9)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ (29)

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ (1)

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (48)

ΣΑΡΩΘΡΑ (2)