Εργαλεία Καθαριότητας

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (118)

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ (18)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ (44)

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ (2)

ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (55)

ΣΑΡΩΘΡΑ (4)